Gelecek Nesillere Sürdürülebilir Bir Çevre ve İş Ortamı Mirası Bırakalım...

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları

 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sahibi olmak, yaşanabilir bir dünya, sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplum refahı için kuruluşunuzun payına düşen sorumluluğu yerine getirdiğinin bir göstergesidir. ERKO GLOBAL danışmanlığı ile böyle bir yönetim sistemine de sahip olabilir, kuruluş imajınızı destekleyebilir, yarınki nesillere devredilebilecek temiz ve yaşanabilir bir çevreye olabildiğince katkıda bulunur, çalışanlarınızın ve dolayısı ile toplumun refah ve sağlığına katkılarınızı artırabilirsiniz.
 
Yönetim Sistemi modeli olarak Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ ni seçtiğinizde elde edeceğiniz kazanımlar, özetle: 
• Çevre duyarlılığınızı artırır. 
• Müşteri memnuniyetini geliştirir ve müşteri sadakatini artırır. 
• Kuruluş imajınızı destekler.
• Uluslararası işbirliği şansınızı artırır. 
• Çalışanlarınız daha geçerli ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olur.  
• İş güvenliği ile ilgili hususlarda riskler daha iyi kontrol altında tutulur ve bununla ilgili giderleriniz azalır. 
• Müşterilerinizin size olan güveni artar. 
 
ISO 14001:2015 ÇYS ve OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi danışmanlık projelerimiz 10 aşamalıdır: 
1- Durum tespiti ve raporlama: Kuruluşunuzun mevcut işleyişi, dokümantasyon, çevre ve İSG altyapısı, diğer kaynak yönetimi, prosesler ve faaliyetler incelenerek değerlendirme ve ihtiyaçlar bir rapor halinde kuruluş yönetimine sunulur. 
2- Proje programı ve organizasyon planlaması: Proje boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunların sorumluları bir zaman programı üzerinde belirlenir ve karşılıklı onaylanır. 
3- Temel eğitimlerin verilmesi: 
• ISO 14001:2015 Temel Eğitimi (Exclusive) – Yöneticilere 
• OHSAS 18001 Temel Eğitimi (Exclusive) – Yöneticilere
• ISO 14001:2015 Temel Eğitimi – mavi yaka personele 
• OHSAS 18001 Temel Eğitimi – mavi yaka personele
4- Dokümantasyonun hazırlanması – sistem kurulumu: Organizasyon, prosesler, politikalar, ve gerekli diğer tüm doküman ve kayıtlar, standart ve kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda dokümante edilir – risk yönetimi ve planlama, faaliyetlerin kontrolü, yasal şartlara uyum, acil durum, tatbikat, kaza ve olay araştırma, iletişim vb. prosedürlerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi gerçekleştirilir, operasyon, izleme ölçme talimatları ve tanımlama/izlenebilirlik, vb. talimatların gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yapılır, faaliyetlerin İSG açısından/çevresel etki ve boyutlar değerlendirilir, amaç ve hedefler belirlenir, kayıt ve arşiv sistemi oluşturulur. 
5- Sistemin yürürlüğe alınması: Dokümante edilmiş sistem, onay sonrası yürürlüğe alınır ve uygulamalar organize edilir.  
6- İç Denetçi Eğitimi 
• Kuruluşunuzda sisteminizin doğru ve uygun olup olmadığını, sistemin etkin olup olmadığını tetkik etmeniz zorunludur. Bunun için gerekli bilgi ve ön deneyimi kazandırıcı bir eğitim programı düzenlenmektedir (ISO 19011 referans alınmaktadır). 
7- Düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler: İç Tetkikler ve uygulamalardan elde edilen veriler doğrultusunda gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetler organize edilir. 
8- Yönetimin Gözden Geçirmesi Organizasyonu: gerekli veri analizi faaliyetleri de gerçekleştirildikten sonra mevcut durum ve gelecek dönemin planlanmasına yönelik olarak Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı organize edilir ve gerçekleştirilir. 
9- İsteniyorsa belgelendirme sürecine nezaret 
10- Sistem kurma danışmanlığının sonlandırılması

Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen bilgi@erkoglobal.com.tr adresine konu başlığını belirterek mail atınız, yada BAŞVURU VE DANIŞMA HATTI''mızdan bize ulaşabilirsiniz. Danıışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaklardır.