Doğru Sonuca Ulaşmada En Etkili Seçeneğiniz…

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Erko Global, yıllardır çok çeşitli sektörlerde danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuş deneyimli danışmanları ile kuruluşunuzun danışmanlık alanındaki ihtiyaçlarını uygun ve etkin bir şekilde karşılamaktadır.

• Kalite Danışmanlığı

Kuruluşunuzun müşteri odaklı ve süreçlerle yönetim felsefesine uyumlu bir model benimseyerek kalite sistemi sahibi olmasını sağlıyor, sürekli eğitimler ile ihtiyaçlarınızı karşılayarak bunu pekiştiriyoruz.

• Gıda Güvenliği ve Hijyen Danışmanlığı

Ulusal ve uluslararası şartları karşılar şekilde ürettiğiniz, taşıdığınız ve sunduğunuz gıdaların güvenli olmasını, sağlığı tehdit eden gıda kaynaklı riskleri ortadan kaldırmayı ve yönetmeyi, bu yolla müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırarak kuruluşunuzun marka değerini artırmayı istiyorsunuz.

İşletmenizin inşaat projesinden başlayarak, kurulum, açılış ve sonrasında hijyen şartlarının sağlanması, gerekli farkındalığın ve gerekli yönetim modelinin oluşturulması için tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.