Gıda Güvenliğinizi Şansa/Tesadüflere Bırakmayın... ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine Geçin!..

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

 
ISO 22000:2015 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda üretimi ve tüketimi ile ilgili tüm iş alanlarını kapsar: 
 
• Tarımsal üretim yapan kuruluşlar (Bitkisel, hayvansal-su ürünleri dahil).
• Gıda ambalajlayan kuruluşlar 
• Toptancılar
• Gıda üreticileri 
• Otel ve restoranlar
• Hazır yemek kuruluşları ve servis kuruluşları 
• Gıda ambalaj üreticileri
• Gıda sanayi makine üreticileri 
• İlaçlama kuruluşları 
• Deterjan ve dezenfektan üreticileri 
• Veteriner ilaçları üreticileri 
• Yem üreticileri 
• Tohum üreticileri 
• Zararlı mücadele kimyasalları üreticileri 
• Perakendeciler 
• Taşıma ve depolama kuruluşları 
• Gübre üreticileri 
• Gıda katkı maddeleri ve bileşenleri üreticileri   
 
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, yukarıda bahsedilen iş alanlarında tüketici sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlikelerin önceden belirlenerek bertaraf edilmesi, yok edilmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilebilmesi için sistematik bir yönetim modeli sunar. 
 
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kuruluşunuz açısından kazanımları: 
• Müşterilerinizin güvenini artırır
• Gıda güvenliğini tesadüflere, kişisel inisiyatife bırakmayan bir yönetim sağlar.
• Müşteri memnuniyetini geliştirir ve müşteri sadakatini artırır. 
• Gıda güvenliğine yönelik tüm denetim ve kontrollerde uygun sonuçlar alırsınız. 
• Gıda güvenliği’ ne yönelik tüm faaliyetlerinizde geniş bir izleme ve kontrol sağlar. 
• Uluslararası seviyede uygulanabilir bir yönetim anlayışını geliştirir. 
• Personelin gıda güvenliği ve hijyen ile ilgili farkındalığı artar. 
 
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlık projelerimiz 10 aşamalıdır: 
1- Durum tespiti ve raporlama: Kuruluşunuzun uygun gıda üretimi için altyapı koşulları, mevcut işleyişi, dokümantasyon, kaynak yönetimi, sorun giderme ve iyileştirme mekanizması, gıda güvenliğine yönelik tedbirler, prosesler ve faaliyetler incelenerek değerlendirme ve ihtiyaçlar bir rapor halinde kuruluş yönetimine sunulur. 
2- Proje programı ve organizasyon planlaması: Proje boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunların sorumluları bir zaman programı üzerinde belirlenir ve karşılıklı onaylanır, bir Gıda Güvenliği Ekibi kurulur ve bir lider ataması yapılması sağlanır. 
3- Temel eğitimlerin verilmesi:
 • ISO 22000:2018 Temel Eğitimi (Exclusive) – Yöneticilere 
• ISO 22000:2018 Temel Eğitimi – mavi yaka personele 
• Genel Gıda Hijyeni Eğitimi 
4- Dokümantasyonun hazırlanması – sistem kurulumu: Gıda Güvenliği Ekibi ile prosesler, faaliyetler  ve gerekli diğer tüm doküman ve kayıtlar, ISO 22000:2018 Standardı ve kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda dokümante edilir, düzenlenir, altyapı ve ön gereksinim eksiklerinin giderilmesi sağlanır, kayıt ve arşiv sistemi oluşturulur. Sırasıyla: 
• Ön gereksinim programlarının tamamlanması
• Hammadde ve Son ürününün tanımı ve kullanım şeklinin belirlenmesi
• Proses akış diyagramının hazırlanması
• Proses adımları ve kontrol önlemlerinin tanımlanması
• Tehlike Analizlerinin yapılması
• Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması
• HACCP planlarının oluşturulması
• Kritik kontrol noktalarının (CCP) belirlenmesi
• Kritik kontrol noktalarında (CCP) kritik limitlerin belirlenmesi
• Her CCP için izleme yöntemlerinin belirlenmesi
• Düzeltici yöntemlerin saptanması
• Verifikasyon ve validasyon sisteminin kurulması, uygulanması 
• Dökümantasyon ve kayıt sisteminin oluşturulması
5- Sistemin yürürlüğe alınması: Dokümante edilmiş sistem, onay sonrası yürürlüğe alınır ve uygulamalar organize edilir.  
6- İç Denetçi Eğitimi 
• Kuruluşunuzda sisteminizin doğru ve uygun olup olmadığını, sistemin etkin olup olmadığını tetkik etmeniz zorunludur. Bunun için gerekli bilgi ve ön deneyimi kazandırıcı bir eğitim programı düzenlenmektedir (ISO 19011 referans alınmaktadır). 
7- Düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler: İç Tetkikler ve uygulamalardan elde edilen veriler doğrultusunda gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetler organize edilir. 
8- Yönetimin Gözden Geçirmesi Organizasyonu: Gerekli veri analizi faaliyetleri de gerçekleştirildikten sonra mevcut durum ve gelecek dönemin planlanmasına yönelik olarak Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı organize edilir ve gerçekleştirilir. 
9- İsteniyorsa belgelendirme sürecine nezaret 
10- Sistem kurma danışmanlığının sonlandırılması 

Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen bilgi@erkoglobal.com.tr adresine konu başlığını belirterek mail atınız, yada BAŞVURU VE DANIŞMA HATTI''mızdan bize ulaşabilirsiniz. Danıışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaklardır.