Yönetim Anlayışınızı Değiştirin... ISO 9001:2015 ile Tanışın, Kurumsal İşleyişinize Fark Katın!..

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

 
Kuruluşunuzda bir Kalite Yönetim Sistemi sahibi olmanın orta ve uzun vadedeki yararlarından en üst seviyede faydalanabilmeniz, uluslararası geçerli bir yönetim sistemi modeli sahibi olmanız ve bunu sürekli kılarak kazanımlar elde etmeniz bizimle mümkün.
 
Yönetim Sistemi modeli olarak Kalite Yönetim Sistemi’ni seçtiğinizde elde edeceğiniz kazanımlar, özetle:
 
• Etkin bir yönetim sağlar.
 
• Müşteri memnuniyetini geliştirir ve müşteri sadakatini artırır.
 
• Kurumsallaşma için önemli bir adımdır.
 
• Kişilere bağlı değil, dokümantasyona, bilgiye ve dokümante edilmiş birikime dayalı bir sisteme sahip olursunuz. 
 
• Tüm faaliyetlerinizde geniş bir izleme ve kontrollülük sağlar.
 
• Uluslararası seviyede uygulanabilir bir yönetim anlayışını geliştirir.
 
• Kimi kuruluşlarda toplam maliyetin % 70’ ine varabilen kalitesizlik maliyetlerinizi düşürür, karlılık ve verimliliğinizi artırır.
 
• Sorunları, çözümleri, öncelikleri, ihtiyaçları ve planlamalarınızı sistematik olarak ele alabilmenizi sağlar.
 
• Müşterilerinizin güvenini artırır.
 
 
ISO 9001:2015 KYS danışmanlık projelerimiz 10 aşamalıdır:
 
1-Durum tespiti ve raporlama: Kuruluşunuzun mevcut işleyişi, dokümantasyon, kaynak yönetimi, sorun giderme ve iyileştirme mekanizması, prosesler ve faaliyetler incelenerek değerlendirme ve ihtiyaçlar bir rapor halinde kuruluş yönetimine sunulur.
 
2-Proje programı ve organizasyon planlaması: Proje boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunların sorumluları bir zaman programı üzerinde belirlenir ve karşılıklı onaylanır.
 
3-Temel eğitimlerin verilmesi:
 
• ISO 9001:2015 Temel Eğitimi (Exclusive) – Yöneticilere
 
• ISO 9001:2015 Temel Eğitimi – mavi yaka personele
 
• Risk Temelli Proses Yaklaşımı Eğitimi
 
4-Dokümantasyonun hazırlanması – sistem kurulumu: Prosesler ve gerekli diğer tüm doküman ve kayıtlar, ISO 9001:2015 Standardı ve kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda dokümante edilir - prosesler ve proseslerin birbiri ile olan ilişkileri tanımlanır, düzenlenir, dokümante edilir, kayıt ve arşiv sistemi oluşturulur.
 
5-Sistemin yürürlüğe alınması: Dokümante edilmiş sistem, onay sonrası yürürlüğe alınır ve uygulamalar organize edilir. 
 
6-İç Denetçi Eğitimi
 
• Kuruluşunuzda sisteminizin doğru ve uygun olup olmadığını, sistemin etkin olup olmadığını tetkik etmeniz zorunludur. Bunun için gerekli bilgi ve ön deneyimi kazandırıcı bir eğitim programı düzenlenmektedir (ISO 19011 referans alınmaktadır).
 
7-Düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler: İç Tetkikler ve uygulamalardan elde edilen veriler doğrultusunda gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetler organize edilir.
 
8-Yönetimin Gözden Geçirmesi Organizasyonu: gerekli veri analizi faaliyetleri de gerçekleştirildikten sonra mevcut durum ve gelecek dönemin planlanmasına yönelik olarak Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı organize edilir ve gerçekleştirilir.
 
9-İsteniyorsa belgelendirme sürecine nezaret
 
10-Sistem kurma danışmanlığının sonlandırılması

Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen bilgi@erkoglobal.com.tr adresine konu başlığını belirterek mail atınız, yada BAŞVURU VE DANIŞMA HATTI''mızdan bize ulaşabilirsiniz. Danıışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaklardır.